سایت پرریس

شرکت پرریس ( نام سابق صائین تکمیل سال تاسیس 1375 واقع در استان زنجان ادغام شركتهاي نساجی اکباتان سال تاسیس 1362 واقع در استان همدان و شرکت زرجین بافت سال تاسیس 1376 واقع در استان ایلام) در مساحت سالن های تولیدی مجموعا” 73000 متر مربع.
سایت پرریس با خطوط تولیدی شامل خط کامل ریسندگی نخ رینگ کارد و شانه، اسلب ، کُر (core)و مولتی کانت، بافندگی پارچه های گاباردین با جدیدترین سیستم راپیر، رنگرزی و تکمیل انواع پارچه های گاباردین با جدید ترین دستگاه ها و متد های رنگرزی شامل مرسرایزینگ، بلیچینگ، پدبچ، پداستیم، ترموزول ، کوتینگ ،استنتر، جیر ، براش و سانفور میباشد.

گالری عکس های سایت پرریس