سایت پرجین

شرکت پرجین( نام سابق پر تکمیل سال تاسیس ۱۳۷۱ واقع در استان زنجان) اولین کارخانه این مجموعه در مساحت سالنهای تولید ۲۱۰۰۰ متر مربع با خطوط تولیدی شامل ریسندگی نخ رینگ واپن اند، چله پیچی و رنگرزی نخ ایندیگو، چله پیچی و آهار نخ پارچه های گاباردین، بافندگی سیستم پروژکتایل، راپیر و ژاکارد و همچنین تکمیل انواع پارچه های جین و گاباردین در سال ۱۳۷۸ به بهره برداری رسیده است.

گالری عکس های سایت پرجین